P.H.U. ARGO

Ekologiczne Systemy Grzewcze

E-mail Print PDF

Kotły na pelety

 D15P, D20P
D15P, D20P

Ekologiczne i w pełni automatyczne kotły na pelety ATMOS

Są skonstruowane do doskonałego spalania peletu tak, że w lewej lub prawej stronie kotła, według potrzeby klienta, jest wbudowany palnik na pelety, który w pełni automatycznie, za pomocą podajnika ślimakowego odbiera pelety z zasobnika. Zasobnik opału jest umieszczony obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu i może mieć dowolną wielkość (standardowo 250, 500 lub 1000 l). Często jako zasobnik opału wykorzystana jest część kotłowni, która wystarczy na cały sezon grzewczy.

Sam palnik na pelety działa w pełni automatycznie. W przypadku, kiedy palnik otrzyma polecenie uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, podajnik nasypie peletki do nasady palnika i sam je zapali (spiralą grzewczą). Po dostatecznym rozpaleniu peletu palnik osiąga nastawioną moc i pozostaje w tym stanie do czasu nagrzania systemu. Następnie palnik wyłącza się a pelet w komorze palnika dopala się lub spalanie zostaje całkowicie stłumione. Palnik jest w ten sposób gotowy do następnego uruchomienia. Cały cykl w razie potrzeby powtarza się.

Moc kotła i inne funkcje palnika są sterowane przez elektroniczny układ sterowania, który umożliwia dostosowanie pracy kotła do konkretnych warunków całego systemu. Uzupełnianie peletu, czyszczenie komory spalania palnika i usuwanie popiołu przeprowadza się raz na 1 – 30 dni w zależności od jakości peletu i wielkości zasobnika. W razie potrzeby można kotły wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu dla komfortowego ogrzewania z minimalną obsługą.

Dużą zaletą naszych kotłów na peletki D15P, D20P, D30P oraz D45P jest też to, że w przypadku wyjęcia z nich palnika i zastąpienia go wiekiem, można w nich w razie braku peletek opalać też drewnem. Dzięki tym właściwościom kotły są tak samo komfortowe z punktu widzenia obsługi i właściwości użytkowych, jak ogrzewanie gazem, propan-butanem lub lekkim olejem opałowym. Główną zaletą jest jednak to, że w odróżnieniu od gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego spalają odnawialne źródła energii.

D14P, D21P
D14P, D21P, D25 P

Zalety kotłów na peletyATMOS

 • Duży komfort ogrzewania
 • Wysoka wydajność 91 - 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 3
 • Kotły dotowane z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
 • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

Pelety

Większość z nas już ma pewne doświadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kotłach lub kominkach. Paliwa te są w większości miejsc dostępne za mniej lub bardziej przystępne ceny. Nowością, której nie zna każdy, są tzw. peletki, które są produkowane w podobny sposób, jak brykiety drzewne przez prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiórów) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim ciśnieniem. Za wysokiej jakości peletki uważamy peletki produkowane tylko z miękkiego drewna bez kory, tzw. białe peletki, zapewniające nam bezproblemową i niezawodną pracę kotła. Obecnie jednak pojawiają się producenci dodający do peletek dla większej wytrzymałości spoiwa biologiczne, przede wszystkim do transportu pneumatycznego. Takie peletki można spalać, jednak należy się liczy
z większą popiołowością i niedopałem.

Peletki można w taki sam sposób produkować również z twardego drewna lub drewna z korą, tzw. ciemne peletki, które jednak spiekają się i sprawiają problemy w większości palników. W palnikach naszej firmy spalanie tych peletek jest możliwe, lecz niezbędne jest czyszczenie komory spalania raz na dzień. Przy spalaniu peletek wysokiej jakości bez spoiw i kory przeprowadzamy czyszczenie komory spalania palnika co 7 i co 30 dni. Podobnie są produkowane peletki ze słomy i różnych odpadów biologicznych takich, jak słoma rzepakowa, makowiny, odpad cukrowniczy i torf. Firma nasza kotłów i palników na te problematyczne paliwa nie produkuje, ale mogą Państwo poinformować się o nich na stronach www.alternativni-topeni.cz. Najbardziej rozpowszechnioną wielkością peletek jest dziś średnica 6, 8 i 10 mm i długość od 5 do 25 mm. Wartość opałowa wynosi w przybliżeniu od 14 do19 MJ/kg w zależności od typu opału. Cena białych peletek obecnie waha się u producentów, których w Republice Czeskiej jest już wielu, od 3500,- do 5000,- CZK za tonę.

Peletki są w Czechach na razie dostarczane w workach foliowych po 15 kg lub w big-bagach 800 kg. Za granicą jednak przewóz peletek jest zorganizowany cysternami, z których peletki tankuje się do dowolnego zasobnika podobnie, jak olej opałowy. Niezbędne jest jednak dotrzymanie kilku zasad zapobiegających ich rozkruszeniu podczas transportu pneumatycznego.
Niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie, aby peletki nie spadały wprost na twardą ścianę zasobnika, lecz na kurtynę zawieszoną od stropu w środku zasobnika. Zapewnimy w ten sposób równomierne napełnianie zasobnika i zapobiegniemy ich kruszeniu na drobne peletki i pył. Ważne jednak jest, aby peletki były przechowywane w suchym miejscu, aby nie rozpadły się.

 

Stosowane palniki na pelety dla kotłów D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

A25
ATMOS A25

ATMOS A25

Palniki są przeznaczone wyłącznie na wysokiej jakości białe pelety z miękkiego drewna bez kory o średnicy ø 6-8 mm, o długości 10-25 mm i wartości opałowej 16-19 MJ.kg-1. palnik nie jest przeznaczony na peletki, które spiekają się w komorze spalania palnika. W takim przypadku niezbędne jest czyszczenie komory spalania palnika raz dziennie.

Do tych palników są przeznaczone następujące przenośniki:

 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA1500 o długości 1,5 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA2000 o długości 2 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 75 mm
 

Stosowane palniki na pelety dla kotłów D30P, D45P

ATMOS A45
ATMOS A45
 

ATMOS A45 moc 8,5 - 49 kW

Palnik przeznaczony jest wyłącznie do spalania białych pelet z miękkiego drewna bez kory, o średnicy 6-8 mm, długości 10-25 mm, o wwartości opałowej 16-19 MJ.kg-1.

Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie opału za pomocą spirali żarowej zapalającej pelety, kiedykolwiek zaistnieje potrzeba rozpalenia. Nie jest przeznaczony do ciemnych pelet, które ulegają spiekaniu w komorze spalania palnika. W takim przypadku traci się komfort ogrzewania ze względu na konieczność czyszczenia komory spalania palnika raz na 1 - 3 dni.

Do tych palników są przeznaczone następujące przenośniki:

 • Przenośnik ślimakowy bez wału DA50 o długości 1,7 m i średnicy 90 mm
 • Przenośnik ślimakowy z wałem DRA50 o długości 1,7 m i średnicy 80 mm
 • Przenośnik ślimakowy z wałem DRA50 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
 • Przenośnik ślimakowy z wałem DRA50 o długości 4 m – prosty i średnicy 80 mm
 • Przenośnik ślimakowy z wałem DRA50 o długości 5 m – prosty i średnicy 80 mm

W przypadku małych peletek zalecamy do palnika ATMOS A50 zawsze używanie przenośnika z centralnym wałem DRA50 - 1,7 i DRA50 - 2,5 m tak, aby uzyskać żądaną wydajność. Również jeżeli nachylenie przenośnika jest większe, niż 45°.

 

Przekrój kotła D 14 P, D 21 P, D 25 P

D 14 P, D21 P
Przekrój kotła
D 14 P, D21 P, D 25 P
D 14 P, D21 P
Przekrój kotła
D 14 P, D21 P, D 25 P
 

Przekrój kotła D 15 P, D 20 P, D 30 P, D 45 P

Przekrój kotła D 15 P
Przekrój kotła
D 15 P
Przekrój kotła D 20 P, D 30 P, D 45 P
Przekrój kotła
D 20 P, D 30 P, D 45 P
 

Przekrój kotła

D 30 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

 

TYP D 14 P D 21 P D 25 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P
A 1207 1207 1207 1405 1405 1405 1405
B 570 570 670 589 652 852 1052
C 620 620 620 606 606 606 606
D 801 801 801 1040 848 848 848
E 152 152 152 150 150 150 150
G 215 215 215 211 211 211 211
H 934 934 934 1163 1163 1163 1163
CH 221 221 221 202 202 202 202
I 221 221 221 - - - -
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

 

DANE TECHNICZNE   D 14 P D 21 P D 25 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P
Wydajność kotła na brykiety z biomasy KW 4 - 14 4 - 19,5 7-24 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 13,5 - 45
Ciężar kotła kg 231 231 254 259 305 370 430
Paliwo   DOBRE JAKOŚCIOWO DREWNIANE BRYKIETY Z BIOMASY ø 6-8 mm
(białe brykiety)
Náhradní paliwo   - - - DREWNO
12 - 20%
KALORYCZNOŚĆ
15 - 18 MJ/k
ø 50-150 mm
DREWNO
12 - 20%
KALORYCZNOŚĆ
15 - 18 MJ/k
ø 50-150 mm
DREWNO
12 - 20%
KALORYCZNOŚĆ
15 - 18 MJ/k
ø 50-150 mm
DREWNO
12 - 20%
KALORYCZNOŚĆ
15 - 18 MJ/k
ø 50-150 mm
Objętość zasobnika dm3 - - - 70 70 105 140
Maksymalna długość drewna mm - - - 300 300 500 700
Objętość wody w kotle l 56 56 62 65 82 91 117
Typ palnika   ATMOS
A25
ATMOS
A25
  ATMOS
A25
ATMOS
A25
ATMOS
A50
ATMOS
A50
Zasobnik na brykiety z biomasy   ZEWNĘTRZNĄ - 250, 500, 1000 l
Napięcie zasilania V/Hz 250 / 50 250 / 50 250 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Pobór mocy przez kocioł przy rozruchu W 1120 1120 1120 1120 1170 535 535
Pobór mocy przez kocioł podczas pracy W 120 120 120 120 170 135 135

 

 

1 kocioł ATMOS 4 zasobnik na peletki (250, 500 i 1000 litrów)
2 palnik na peletki ATMOS A25 5 noga zasilacza
3 zasilacz ATMOS DA1500 - 1,5m 6 drzwiczki

Kolejne poglądowe przykłady, jak mogą wyglądać instalacje kotłowni na pelety

 

Automatyczne odprowadzanie popiołu dla kotłów DxxP

Automatyczne usuwanie popiołu z korpusu kotła

Jako wyposażenie dodatkowe do każdego kotła na pelety DXXP, który został wyprodukowany po 1.3.2007, można dokupić automatyczne urządzenie do usuwania popiołu z korpusu kotła do dodatkowego zewnętrznego popielnika /30/. To automatyczne urządzenie do usuwania popiołu nie wymaga żadnego specjalnego utrzymania i zwiększa komfort ogrzewania.

Wybieranie popiołu przebiega całkowicie automatycznie za pomocą przenośnika ślimakowego z przekładnią, wybierającego popiół z komory pod palnikiem w regularnych interwałach co 12 godzin, co 3 godziny lub co godzinę, według nastawienia dla konkretnego paliwa. W razie potrzeby możliwe jest też ręczne włączenie automatycznego wybierania popiołu przez proste wyłączenie i włączenie wyłącznika na kotle. Wielkość popielnika dobiera się na podstawie produkcji popiołu z paliwa.

Wszystkich trzech wielkości dodatkowych popielników można użyć do jakiegokolwiek urządzenia usuwającego popiół, tj. do kotłów D15P, D20P, D30P i D45P.

Urządzenie usuwające popiół – bez dodatkowego popielnika

kod  
S0577 Do kotłów D14P, D21P
S0535 Do kotłów D15P, D20P
S0536 Do kotłów D30P
S0537 Do kotłów D45P

 

Dodatkowe popielniki – niezbędne wyposażenie (czerwony)

kod  
S0542 Mały - pojemność 28 l
Zalecana wielkość do kotłów D14P, D21P, D15P, D20P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na 7 - 30 dni.
S0544 Średni - pojemność 68 l
Zalecana wielkość do kotłów D14P, D21P, D15P, D20P, D30P, D45P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na 14 - 30 dni.
S0546 Duży - pojemność 135 l
Zalecana wielkość do kotłów D45P w przypadku spalania alternatywnych peletów z biomasy. Interwał usuwania popiołu raz na 14 - 45 dni.

Automatyczne usuwanie popiołu z korpusu kotła

Automatyczne usuwanie popiołu z korpusu kotła

Automatyczne usuwanie popiołu z korpusu kotła

 
Polish Czech English German Russian

P.H.U. ARGO

Sample image

Zadowolenie gwarantowane

Dewiza naszej firmy to: szybko, tanio i solidnie.
Sample image

Jakość

Posiadamy certyfikaty świadczące o najwyższej jakości produktów.
Sample image

Gwarancja najniższych cen

U nas kupisz produkty taniej, niż u konkurencji.
Znajdujesz się w: Witamy Kotły Kotły na pelety

Kontakt

Nasze dane teleadresowe: